Bine ați venit la Școala Gimnazială Alunu !

Odată cu dezvoltarea Comunei Alunu, prin creşterea capacităţilor de extracţie a cărbunelui din zonă, a apărut necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza localitatii înfiinţându-se Şcoala Generală Coltesti. Aceasta a început să funcţioneze într-un local propriu, nou construit pentru această destinaţie.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin programul de restructurare a reţelei şcolare, iniţiat şi derulat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Şcoala Gimnazială Alunu a devenit şcoală cu personalitate juridică, fiindu-i arondate  ca structuri  Şcoala Gimnazială Colteşti, precum şi Grădiniţa cu Program Normal Colteşti. Astfel, în momentul de faţă,  întreaga reţea de învăţământ din localitatea Alunu este organizată în cadrul unei singure unităţi şcolare cu personalitate juridică, aceasta fiind Şcoala Gimnaziala Alunu, cu următoarele stucturi: Şcoala Gimnazială Colteşti, GPN Colteşti şi GPN Igoiu.

Comunicat nivel vaccinare Covid

Urmare centralizării datelor, la nivelul instituției noastre, există:

Numărul de persoane vacinate: 26
Numărul total de angajați ai școlii: 45
Procentul de persoane vaccinate: 57 %

Despre Școala Gimnazială Alunu

Misiunea școlii

Școala noastră promovează identificarea si dezvoltarea calităţilor si aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi democratice

Baza materială

Laboratoare, bază sportivă, centru de documentare și informare

Rezultate

Rezultate obținute la diverse concursuri școlare, olimpiade

Activităţi extracurriculare

Proiecte Erasmus