Scoala Gimnaziala Alunu

Bine ați venit la

Școala Gimnazială Alunu !

Odată cu dezvoltarea Comunei Alunu, prin creşterea capacităţilor de extracţie a cărbunelui din zonă, a apărut necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza localitatii înfiinţându-se Şcoala Generală Coltesti. Aceasta a început să funcţioneze într-un local propriu, nou construit pentru această destinaţie.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin programul de restructurare a reţelei şcolare, iniţiat şi derulat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Şcoala Gimnazială Alunu a devenit şcoală cu personalitate juridică, fiindu-i arondate  ca structuri  Şcoala Gimnazială Colteşti, precum şi Grădiniţa cu Program Normal Colteşti. Astfel, în momentul de faţă,  întreaga reţea de învăţământ din localitatea Alunu este organizată în cadrul unei singure unităţi şcolare cu personalitate juridică, aceasta fiind Şcoala Gimnaziala Alunu, cu următoarele stucturi: Şcoala Gimnazială Colteşti, GPN Colteşti şi GPN Igoiu.

Despre Școala Gimnazială Alunu

Misiunea școlii

Școala noastră promovează identificarea si dezvoltarea calităţilor si aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi democratice

Baza materială

Laboratoare, bază sportivă, centru de documentare și informare

Rezultate

Rezultate obținute la diverse concursuri școlare, olimpiade

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

UAT Județul Vâlcea anunță semnarea contractului de finanțare nr. 129DOT/25.07.2023 pentru proiectul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul Județului Vâlcea”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6093, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea performanțelor școlare în sistemul educațional județean și dezvoltarea armonioasă a tinerei generații prin asigurarea condițiilor optime de derulare a unui proces educațional de calitate, modern și incluziv, în corelare cu nevoile actuale și viitoare ale societății, inclusiv ale pieței forței de muncă.
Obiective specifice
1. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru laboratoarele de informatică din cadrul a 35 unități de învățământ și a 4 unități de învățământ profesional și tehnic din județ, în conformitate cu standardele de echipare a școlilor cu echipamente tehnologice și resurse pentru scop educațional online și pentru asigurarea unui impact durabil al investițiilor propuse.
2. Dotarea cu mobilier și materiale didactice, inclusiv cu echipamente informatice necesare procesului didactic a sălilor de clasă din 41 unități de învățământ preuniversitar și 5 unități conexe din județ, în conformitate cu standardele de echipare a școlilor cu echipamente tehnologice și resurse pentru scop educațional online și pentru asigurarea unui impact durabil al investițiilor propuse.
3. Dotarea cu mobilier specific, materiale didactice specifice și cu echipamente digitale a laboratoarelor de științe din 28 unități de învățământ preuniversitar
4. Echiparea cu mobilier, materiale didactice, inclusiv echipamente digitale a cabinetelor școlare multidisciplinare, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a spațiilor sportive din 41 unități de învățământ preuniversitar și 5 unități conexe din județ.
5. Echiparea atelierelor de practică din 4 unități de învățământ profesional și tehnic în funcție de specializarea lor și de nevoile lor concrete precum și cu echipamente digitale. 

Astfel, peste 16.000 elevi din județ vor beneficia de rezultatele obținute prin implementarea proiectului.
Perioada de implementare a proiectului este 26 iulie 2023 – 31 decembrie 2024.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 34.638.877,00 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 29.108.300,00 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 5.530.577,00 lei.
Date de contact:
UAT Județul Vâlcea: http://www.cjvalcea.ro, email: consiliu@cjvalcea.ro, telefon: 0250 732 901, fax: 0250 735 617, adresă: Strada General Praporgescu nr. 1, municipiul Râmnicu Vâlcea, 240595, județul Vâlcea, persoană de contact: Anamaria Văduva – manager de proiect.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                               https://www.facebook.com/PNRROficial/