Conducerea Şcolii Gimnaziale Alunu

Prof. Boeangiu Cecilia – Director

Consiliul de administraţie pentru An Școlar 2019/2020:

1. BOEANGIU CECILIA – PREȘEDINTE

2. JIANU ANIȘOARA – MEMBRU

3. PALEA LAVINIA – MEMBRU

4. ARDEOAICA MIHAELA – MEMBRU

5. AVRĂMESCU MIHAELA – REPREZENTANT COMITETUL DE PĂRINȚI

6. BURTEA TONIA – REPREZENTANT  COMITETUL DE PĂRINȚI

7. DAJU VASILE – REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL ALUNU

8. MĂRCULESCU NICOLAE – REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL ALUNU

9.TRĂSCĂU DANIELA – REPREZENTANTUL PRIMARULUI