Tipul şcolii: școală gimnazială

Limba de predare: limba română

Populaţia şcolară:

Număr de elevi: 348

Provenienţă: mediu rural

 Personalul şcolii

Număr de cadre didactice: 30

Personal didactic auxiliar: 2

Personal nedidactic: 11 ( 5 îngrijitori, 1 muncitor de întreţinere, 2 fochişti, 2 şoferi microbuz şcolar)

 

Evoluţia populaţiei şcolare în perioada 2012 – 2018:

AN  SCOLAR Nr. prescolari Nr.elevi ciclu primar Nr.elevi gimnaziu Total
2012-2013 87 183 236 506
2013-2014 89 166 201 456
2014-2015 82 165 196 443
2015-2016 65 169 158 392
2016-2017 69 168 137 374
2017-2018 62 166 120 348
2018-2019 74 159 115 348

 

Rata de promovabilitate:

  • ciclul primar – 100 %;
  • ciclul gimnazial: 98 %

Date referitoare la pregătirea profesională a cadrelor didactice :

Nr.crt. Specializarea Fără definitivat Definitivat Gradul II Gradul I Necalificate Total
1 Prof. înv. preşcolar 1 3 4
2 Prof.înv.primar 1 9 10
3 Profesori 1 4 11 16
4 Total 1 6 23 30

 

Număr cadre didactice calificate: 30 (100 %).

Număr cadre didactice titulare cu grad I: 23 (76,66 %, din numărul cadrelor didactice titulare).

 Date referitoare la şcoală:

Unitatea de învăţământ Număr grupe Număr preşcolari
GPN IGOIU 2 40
GPN COLTEŞTI 2 34

 

Unitatea de învăţământ Nr.clase înv.primar Nr. clase gimnaziu Nr.elevi
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALUNU 5 4 128
ŞCOALA GIMNAZIALĂ COLTEŞTI 5 4 148

 

Dotarea :

Nr.crt. Denumire Total
1 Sali de clasa 15
2 Laboratoare 4
4 Terenuri sportive amenajate 3
5 Sali de sport 1

 

Şcoala este dotată suficient cu material didactic şi bine cu mijloace audiovizuale.

Personalitatea şcolii se concretizează în relaţia optimă de colaborare profesor-elev, în climatul şcolar şi orientarea educaţiei spre valori, formarea capacităţilor privind acomodarea la nevoile societăţii actuale. Climatul şcolar şi ambianţa pedagogică se realizează prin organizarea şi dirijarea condiţiilor de mediu, motivaţiilor de ordin moral, profesional, estetic şi material; mediul intern şi cultura organizaţională a unităţii şcolare se întemeiază pe muncă, justiţie socială, respectul faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi faţă de valorile democratice.

Elevii provin din medii sociale diverse, existând copii cu stare materială bună, dar și cu situație materială precară, familii numeroase, mediu social deteriorat și cu capacități intelectuale diverse. Elevii beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea obținerii unor rezultate cât mai bune la Evaluările Naționale și la olimpiadele și concursurile școlare.

Calitatea personalului didactic:

  • calificat: 100% cu performanţe în activitatea didactică.
  • cadrele didactice și personalul didactic auxiliar manifestă dorința de formare continuă și perfecționare și sunt deschise spre noutățile reformei din domeniul învățământului, fapt reflectat din participarea la cursurile de formare: cursuri POSDRU, cursuri organizate de CCD Vâlcea.
  • aplică noul curriculum;
  • cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învățare – evaluare prin orientarea lui spre capacități și atitudini, utilizând strategii participative.