Prima şcoală elementară din comuna Alunu, formată din două săli de clasă, a fost construită în anul 1900, în satul Igoiu. Ea a putut fi ridicată datorită contribuţiilor localnicilor şi cu ajutorul primarului de atunci, Vasile Pîrvu Popa Nicolae. Primul învăţător al satului a fost Georgescu Constantin, iar prima clasă a fost formată din 22 de  elevi.

Mobilierul şcolii era simplu, fiind alcătuit din bănci pentru câte 2 elevi şi o masă obişnuită în loc de catedră. Primul mobilier al şcolii a fost confecţionat de tâmplarii satului, avându-l ca şef pe renumitul meseriaş Didin Pietrăroiu, care era un meşter foarte priceput în prelucrarea lemnului şi cioplitul pietrei.

În anii ce au urmat, numărul elevilor a început să crească, din dorinţa firească a locuitorilor satului de a învăţa carte. În anul 1938 încep să se construiască şi în celelalte două sate,Alunu şi Colteşti, şcoli cu câte 8 săli de clasă. În 1949, în alte două sate, Ocracu şi Roşia, localnicii, cu ajutorul Primăriei Colteşti încep construcţia pentru alte două şcoli.

După unirea celor două comune (Alunu şi Colteşti) în una singură, și anume comuna Alunu, Sfatul Popular al comunei a hotărât ca  în anul 1974 să se înceapă construcţia unei noi şcoli cu două etaje. Ea a fost dată în folosinţă în anul 1982. În această şcoală, se desfăşoară şi astăzi procesul de învăţământ.

Odată cu dezvoltarea Comunei Alunu, prin creşterea capacităţilor de extracţie a cărbunelui din zonă, a apărut necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza localitatii înfiinţându-se Şcoala Generală Coltesti. Aceasta a început să funcţioneze într-un local propriu, nou construit pentru această destinaţie.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin programul de restructurare a reţelei şcolare, iniţiat şi derulat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Şcoala Gimnazială Alunu a devenit şcoală cu personalitate juridică, fiindu-i arondate  ca structuri  Şcoala Gimnazială Colteşti, precum şi Grădiniţa cu Program Normal Colteşti. Astfel, în momentul de faţă,  întreaga reţea de învăţământ din localitatea Alunu este organizată în cadrul unei singure unităţi şcolare cu personalitate juridică, aceasta fiind Şcoala Gimnaziala Alunu, cu următoarele structuri: Şcoala Gimnazială Colteşti, GPN Colteşti şi GPN Igoiu.